Khuyến mãi lắp mạng FPT tháng 6-2024 – FPT Telecom